Добре дошли на мобилната версия. Посетете нашия десктоп версия за пълно преживяване.

Добре дошли на мобилната версия. Посетете нашия десктоп версия за пълно преживяване.

Добре дошли на мобилната версия. Посетете нашия десктоп версия за пълно преживяване.

You have reached the website

Политика за ползване на уеб сайта

Добре дошли в нашия Уеб сайт! Надяваме се, че ще се насладите на онлайн преживяването тук. Моля, прочетете внимателно условията, съдържащи се в този документ, тъй като всяко използване на този Уеб сайт представлява съгласие с тези условия.

Термините "ние", "нас", "наш", Нестле България се отнасят до „Нестле България“ АД, ЕИК 831650349, със седалище и адрес на управление: бул. „Европа“ № 128, гр. София 1360 и всяко от свързаните дружества в корпоративната група на NESTLE, според контекста. “Вие” се отнася до всяко лице, което влиза в и/или използва този Уеб сайт.

Нестле България цени Вашето доверие и желае да Ви запознае с условията за ползването на този Уеб сайт.

1. Допустима употреба

Не се колебайте да разгледате нашия Уеб сайт и да публикувате материали в него (например въпроси, мнения и мултимедийно съдържание като снимки и видео).

 Имайте предвид обаче, че материалите, публикувани в Уеб сайта, трябва да са със съдържание, позволено от закона и добрите нрави. Моля внимавайте и не допускайте

(a) нарушения на правото на личен живот на друго лице;

(б) нарушения на правото на интелектуална собственост;

(в) изявления, които са обидни, клеветнически или по друг начин позорящи (включително към Нестле България), свързани са с порнография или имат расистки, ксенофобски характер, насърчават омраза или подбуждат към насилие или безредици;

(г) качване на файлове, които съдържат вируси или могат да доведат до проблеми със сигурността; или

(д) застрашаване целостта на Уеб сайта по друг начин.

 Нестле България може да премахне всяко съдържание от Уеб сайта, което смята за незаконно или попадащо в някоя от изброените по-горе категории.

 

2. Защита на данните

Нашето Политика за обработване на лични данни и друга поверителна информация обяснява как личните данни, споделени в този Уеб сайт, се обработват от Нестле България и неговите партньори. Вижте повече тук[връзка към уведомлението за поверителност]

 

3. Интелектуална собственост

3.1. Съдържание, предоставено от Нестле България

Всички права върху интелектуална собственост, включително авторски права и други сродни права, върху материалите, публикувани от или от името на Нестле България в този Уеб сайт (например текст и графика), принадлежат на Нестле България или неговите лицензодатели (Société des Produits NESTLE S.A.). Използването/неправилното използване от Ваша страна на търговските марки, публикувани на този Уеб сайт, е строго забранено. Информираме Ви, че Нестле България, стриктно и с цялата строгост на закона, ще упражнява правата си, произтичащи от правото на интелектуална собственост.

Можете да възпроизвеждате части от Уеб сайта за лично ползване (т.е. некомерсиална употреба), при условие че спазвате и не нарушавате каквито и да е права на интелектуална собственост, включително авторски права, които могат да възникнат за такова съдържание.

3.2. Съдържание, предоставено от Вас

С предоставянето на съдържание в този Уеб сайт Вие декларирате, че сте автор на съдържанието или че имате правата (т.е. дадено Ви е разрешение от притежателя на правата) да предоставяте такова съдържание (например снимки, клипове, музика) в Уеб сайта.

Освен ако друго не е посочено на друго място в този Уеб сайт, Вие се съгласявате, че такова съдържание ще бъде третирано като неповерително и давате на Нестле България безплатен, безсрочен, глобален лиценз да ползва (включително да разкрива, възпроизвежда, предава, публикува или излъчва) съдържанието, което Вие предоставяте, за цели, свързани с неговата дейност.

Моля, имайте предвид, че Нестле България е свободно да реши дали да използва това съдържание. Нестле България може вече да е разработила подобно съдържание или да е получило такова съдържание от други източници, като в този случай всички права на интелектуална собственост върху това съдържание остават за Нестле България и неговите лицензодатели.

 

4. Отговорност

Въпреки че Нестле България полага всички необходими усилия, за да гарантира, че Вашите материали са публикувани без промени и да избегне каквито и да е сривове, ние не носим отговорност за неточна информация, прекъсвания, прекратяване или други събития, които могат да Ви причинят вреди, както пряко (например повреда на компютър), така и непряко (например пропуснати ползи). Всяко доверяване на материали на този Уеб сайт е на Ваш собствен риск.

Този Уеб сайт може да съдържа връзки към други Уеб сайтове (собственост на трети лица), върху които Нестле България няма контрол. Ние не винаги одобряваме съдържанието, публикувано в тези Уеб сайтове и не поемаме отговорност за тях, включително и по отношение на тяхното съдържание, точност или функция. Затова Ви съветваме да разгледате внимателно политиката за поверителност на тези Уеб сайтове и да се осведомявате за всякакви промени в нея.

Ако поддържате уеб сайт – собственост на трето лице и желаете да създадете препратка към този Уеб сайт, Нестле България не възразява срещу това, при условие че използвате точния url на началната страница на този Уеб сайт. Настоящото разрешение за използване на препратки не предполага по никакъв начин, че Нестле България одобрява или отговаря за съдържанието на Вашия Уеб сайт. Моля не използвате "фрейминг" или подобни практики и се уверете, че препратката към Уеб сайта се отваря в нов прозорец.

 

5. Свържете се с нас

Ако имате въпроси или коментари относно Уеб сайта, моля не се колебайте да се свържете с нас (i) на info.dolcegusto@bg.nestle.com, (ii) 0800 1 6666 (безплатен от цялата страна) или (iii) гр. София 1360, бул. „Европа“ № 128.

 

6. Промени

Нестле България си запазва правото да прави промени в настоящите условия за ползване на Уеб сайта. Моля, посещавайте тази страница регулярно, за да преразглеждате настоящите условия и да се запознавате с направените промени.

 

7. Приложимо право и юрисдикция

Уеб сайтът е предназначен за употреба от потребители на територията на Република България. Нестле България не гарантира, че продуктите и съдържанието на този Уеб сайт са подходящи или достъпни на места, различни от България.

Вие и Нестле България се съгласявате, че всеки спор, свързан с този Уеб сайт, се урежда от българското законодателство и ще бъде отнесен за разрешаване от компетентния съд в гр. София.

Тази политика е актуализирана последно през април 2015 г.

Авторско право © Ноември 2014 „Нестле България“ АД.