You have reached the website

Гаранционни условия

за машини NESCAFÉ® Dolce Gusto® - KRUPS

Поздравяваме Ви с добрия избор на домакински електроуред, който сте направили. Фирма „Groupе SEB”, основен представител на KRUPS, Ви гарантира надежно използване на уреда при спазване на условията за пренасяне, съхранение и мрежово захранване. Гаранцията на „Groupе SEB”за България се изпълнява от фирма „БГ-Сервиз” ООД, съобразно ЗЗП.

Машините NESCAFÉ® Dolce Gusto® са продукт с гаранция на”KRUPS”, която покрива всякакви фабрични дефекти на материалите или изработката за период от 24 месеца, считано от датата на закупуване. През гаранционния срок всички дефектирали резервни части ще бъдат подменени безплатно. “KRUPS “ не се задължава да ремонтира или заменя продукти, които не са придружени от касов бон или фактура.

Тази гаранция не покрива повреди, дължащи се на неправилна употреба и съхранение, лошо опаковане от собственика или неблагополучно транспортиране, неспазване на инструкциите за използване на “KRUPS”, захранващи напрежения, различни от показаните на уреда, модификации на уреда или ремонт от неупълномощени лица. Гаранцията не покрива нормалното изхабяване на уреда, поддръжката и подмяната на консумативни части, както и в следните случаи:

- Използването на неподходяща вода или консумативи;

- Варовик (задължително е провеждането на периодични профилактики според инструкциите за ползване);

- Повреди или неправилно функциониране вследствие на несъвместимо електрическо захранване;

- Използване с комерсиална или друга цел извън домакинството;

- Проникване на вода, замърсявания от прах, инсекти в уреда;

- При пожар и наводнение и др.;

- Механични увреждания, претоварване;

- Повреди (счупвания на всякакви стъклени или порцеланови изделия по уреда);

- Повреди, вследствие на светкавици или токов удар.

Международната гаранция на „KRUPS” е в сила единствено за продукт, закупен в държава от посочените, както и използван само за домашна употреба в страна, отбелязана в „списък държави“ на международната гаранционна карта, която се намира в опаковката на уреда.

Упълномощени бази за сервизно обслужване:

Country 

Service 

 City

Address   

Phone number

България   

БГ Сервиз

Варна 

бул. " Трети Март" 36

052 / 561 564, 502 101

България   

БГ Сервиз 

София

кв. "Лозенец" ул. Вежен 25

02 / 865 01 55, 963 22 49; 963 09 22

България   

БГ Сервиз 

София

кв. "Люлин" бл. 149

02 / 925 08 70; 925 13 22

България   

СЕБ Сервиз

София

кв. Борово; ул. " Разград" №6 

02/ 423 73 77; 0887 108 180

България   

ВИП Сервиз 

Пловдив

ул. " Георги Измирлиев" №40

032 / 64 83 48

За повече информация и въпроси относно машините, моля свържете се със центъра за облужване на клиенти на „Group SEB”: 0700 10 330