От 1-ви август преустановяваме дейността на нашия онлайн магазин. Използвайте бонус точките си преди 31.07.2022г

 

You have reached the website

Гаранционни условия

Кафемашините KRUPS NESCAFE® Dolce Gusto® се сервизират от KRUPS по време на и след гаранционния период. 

Аксесоари, консумативи и подменящи се резервни части могат да бъдат закупени, в случай че са налични както е описано на страницата на KRUPS www.krups.bg

 

Гаранция

Кафемашините са с гаранция на KRUPS (контакти на фирмата и детайли в ‘списък държави’ на KRUPS International Warranty), която покрива всякакви фабрични дефекти на материалите или изработката по време на гаранционния период в страните, посочени в ‘списък държави’ на последната страница от инструкциите за ползване, считано от датата на покупка. Международната гаранция на KRUPS е в допълнение на действащия към момента ЗЗП. Международната гаранция на производителя покрива всички разходи, свързани с възстановяването на доказано дефектен продукт до оригиналните му спецификации, посредством ремонт или подмяна на дефектни части и необходимите разходи по ремонта на уреда. По преценка на KRUPS нов уред може да бъде предоставен за замяна вместо извършването на ремонт на дефектния уред. Задълженията на KRUPS и претенции от Ваша страна са лимитирани до ремонт или подмяна на уреда според тази гаранция.

 

Условия

Международната KRUPS гаранция важи в рамките на 2 години от датата на закупуване и е единствено валидна след представяне на касов бон или фактура. Уредът може да бъде отнесен директно в оторизиран сервизен център или следва да бъде подходящо опакован и изпратен към KRUPS оторизиран сервизен център. Пълен списък с адресите на оторизираните сервизни центрове за съответната държава може да намерите на интернет страницата на KRUPS (www.krups.com) или да се обадите за информация на съответния телефон, посочен в ‘списък държави’. KRUPS не се задължава да ремонтира или заменя продукти, които не са придружени от касов бон или фактура. Тази гаранция не покрива повреди, дължащи се на неправилна употреба, нехайство, неспазване на инструкциите за ползване на KRUPS, захранващи напрежения, различни от посочените върху уреда, модификации на уреда или ремонт от неупълномощени лица. Гаранцията не покрива нормалното изхабяване на уреда, поддръжката и подмяната на консумативни части, както и следните случаи:

- използването на неподходяща вода или консумативи

- повреди/счупвания на всякакви стъклени или порцеланови изделия по уреда

- варовик (задължително е провеждането на периодични профилактики според инструкциите за ползване)

- механични увреждания, претоварване

- проникване на вода, замърсявания от прах, инсекти в уреда

- използване с комерсиална цел или друга цел извън домакинството

- повреди или неправилно функциониране вследствие несъвместимо ел. захранване

- подмяна на консумативи

- пожар, наводнение, гръм и др.

a) Международната гаранция на KRUPS не се прилага в случаите, когато има несъответствие между уреда и местните стандарти, като напрежение, честота, щепсели или други местни технически спецификации.

b) Ремонтирането на продукти, закупени в чужбина, е възможно да отнеме повече време, ако продуктът не се предлага в страната от KRUPS

c) В случаи, в които уредът не може да бъде поправен в страната, където се ползва, международната гаранция на KRUPS се ограничава до подмяна на уреда със сходен модел или с еквивалентен продукт на близка до първоначалната цена, когато това е възможно.

 

Закон за защита на потребителите (ЗЗП)

Настоящата международна гаранция KRUPS не засяга ЗЗП и изхождащите от него права на потребителите или такива, които не могат да бъдат изключени или лимитирани, нито пък претенции към търговеца, от когото е закупен продукта. Гаранцията делегира на потребителя специфични права, въпреки това, потребителят може да има и други законови основания, които могат да варират в различните държави. Потребителят може да предявява такива права по лично усмотрение. Гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.

 

Допълнителна информация

Аксесоари, консумативи и подменящи се части могат да бъдат закупени, ако са налични на местно ниво, както е описано на интернет страницата на KRUPS.

 

Упълномощени бази за сервизно обслужване:

 

Country 

Service 

 City

Address   

Phone number

България   

БГ Сервиз

Варна 

бул. " Трети Март" 36

052 / 561 564, 502 101

България   

БГ Сервиз 

София

кв. "Лозенец" ул. Вежен 25

02 / 865 01 55, 963 22 49; 963 09 22

България   

БГ Сервиз 

София

кв. "Люлин" бл. 149

02 / 925 08 70; 925 13 22

България   

СЕБ Сервиз

София

кв. Борово; ул. " Разград" №6 

02/ 423 73 77; 0887 108 180

България   

ВИП Сервиз 

Пловдив

ул. "Перущица“ №23 А, срещу Mall Plovdiv

032 / 64 83 48

България   

БГ Сервиз 

Бургас

ул. "Фердинандова" 98

056/70 40 70; 0885 545 450


За повече информация и въпроси относно машините, моля свържете се със центъра за облужване на клиенти на „Group SEB”: 0700 10 33
0