Loading...
Loading...

   За една по-добра, истински по-добра 
 вкусна чаша кафе

Точно тази чаша кафе пред теб е резултат от едно обещание. Обещание да отглеждаме и да ти доставяме по-добро кафе по отговорен и устойчив начин. Продължи надолу, за да научиш повече

Устойчивост означава действие

Не е достатъчно просто да се говори за устойчивото бъдеще. За да се постигне, е важно да се предприемат реални стъпки, като:

Приобщаване на фермерите и техните общности и снабдяването им с точните инструменти за устойчив растеж

Приобщаване на фермерите и техните общности и снабдяването им с точните инструменти за устойчив растеж

Визия за планетата

През август 2010 година ние стартирахме "Планът Nescafé", един проект, който подкрепя ангажиментите на Nestlé към устойчиво култивиране, производство и потребление на кафе. "Планът Nescafé" е поредица от цели, които ще помогнат да оптимизираме веригата си за доставка на кафе

„Отговорно отглеждано“, за да расте устойчиво.

Местните фермери са душата на качественото кафе. За жалост условията като промяна в климата, болести по растенията и масовото изселване от селските райони заплашва изхранването в обществата им. „Отговорно отглеждано“ поставя фермерите на първо място

300 милиона

евро са инвестирани в проекти през последното десетилетие

 

Това помогна да се проправи път за нови технологии и инструменти, предназначени да поддържат производството на кафе и да обогатят живота на фермерите и техните общности

100 000

фермери са обучени как да работят устойчиво

 

Заедно с Алианса за тропическите гори създадохме Nescafé По-добри практики за отглеждане, един глобален референтен документ за обучение на производители на кафе.

300

консултанти по земеделие работят директно с производители на кафе по целия свят

 

Нашата програма за Свързване с фермери ни поставя в постоянен контакт с фермерите и техните сдружения.

200 милиона

по-устойчиви и по-продуктивни кафени растения

 

ще бъдат доставени на производителите на кафе на Nestle до края на годината.

Ние ще осигурим на производителите на кафе на Nestlé 220 милиона по-устойчиви и по-продуктивни кафени растения до края на настоящата година.

Силните партньори ни правят по-силни

В живота и в осигуряването на кафе

СЪЮЗ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАФЕТО

Нашето партньорство със Съюза за осигуряване на кафето (CAS) гарантира, че кафето ни се излича отговорно и в съответствие с международно признатия код 4C за устойчиво производство на кафе.

АЛИАНСЪТ ЗА ТРОПИЧЕСКИТЕ ГОРИ

Алиансът за тропически гори е наш стратегически партньор, тъй като продължаваме да разширяваме нашата програма „Отговорно отглеждано“. Съвместно разработваме контролна и оценъчна система, за да можем непрекъснато да оценяваме нашето въздействие върху устойчивостта.

90% от световните нужди от кафе на NESCAFÉ® Dolce Gusto са дошли от отговорно доставяне. Амбицията ни е да доставяме отговорно всички количества кафе в бъдеще.

По-находчива верига на доставка

Присъедини се към нас докато те водим през Жизнения цикъл на устойчивостта

Отглеждане

Производство

Разпространение

Потребление

Край на жизнения цикъл

По-находчива верига на доставка.

Присъедини се към нас us as we take you through our Sustainability Lifecycle.

Отглеждане

Производство

Разпространение

Потребление

Край на жизнения цикъл

Отглеждаме и растем

Ние ще разширяваме и ускоряваме разпространението на нови високопродуктивни сортове, които биха утроили или учетворили продукциите. С благосъстоянието на фермерите и техните общности на преден план, ние намаляваме нуждата от още земеделска земя, като същевременно насърчаваме фермерите да се впускат в диверсификация на културите и допускат повторно залесяване.

ФОКУС ВЪРХУ ФЕРМЕРИТЕ

Ние снабдяваме фермерите с персонализирано съдържание за обучение, специфично за техните локални нужди. От 2010 години насам над 76 000 фермери са обучени в най-добрите земеделски практики.

ФОКУС ВЪРХУ РЕКОЛТИТЕ

От 2010 година повече от 30 милиона високопродуктивни растения са разпространени до местните фермери. Продължаваме да изследваме новите сортове кафе, които имат потенциала значително да увеличат продукциите.

Научи повече как най-фините зърна си проправят път до твоята чаша.

Рециклиране във вашия район

В случай, че си го пропуснал, ето как можеш да рециклираш своите използвани капсули в Испания.

От дома със еко чанта

В най-близкия пункт за рециклиране

Открий нашите цели за устойчиво развитие в Испания.

Нашият ангажимент към по-устойчиво бъдеще е безграничен.

Присъедини се към нас, за да дадем на нашата планета цялата любов, която тя заслужава.